FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A FXStreet weboldal és a FXStreet Prémium szolgáltatás és tanács Felhasználási Feltételei a FXStreet weboldallal és a FXStreet Prémium szolgáltatással együtt kibocsátva.
A FXStreet weboldal és/vagy a FXStreet Prémium weboldal (a továbbiakban "weboldal") elérésével és használatával, valamint bármely tanács, mely a weboldal-lal együtt került kibocsátásra (a "Tanács") elérésével és használatával Ön elfogadja azt, hogy jogilag kötve van a jelen Felhasználási Feltételekhez.

1. ÁLTALÁNOS

FOREXSTREET S.L.
Portaferrissa 7, 1r 2a
08002 Barcelona
Catalonia - Spain

Tel. +34 93 304.04.95
Fax. +34 93 304.04.98
N.I.F.: B-62498233

Regisztrált a Barcelona-i Kereskedelmi Nyilvántartó Hivatalban: T.33351, F.135, H.B230633, a regisztrálás ideje: 2001. március 9.
A weboldal használatával Ön képviseli a FOREXSTREET.S.L.-nek, mely egy Spanyolországban bejegyzett vállalat, (a továbbiakban "FOREXSTREET") hogy legalább a 18. életévét betöltötte, vagy legalább azt a minimum jogi életévet, amit a joghatósága eloír a weboldal megtekintéséhez. Nem használhatja a weboldal-t semmilyen jogellenes célra. A FOREXSTREET bármikor megváltoztathat bármilyen feltételt az alábbi Felhasználási Feltételekben. A változtatások megjelennek a jelen Felhasználási Feltételekben, és a weboldal használata az Ön által, miután bármely változás közlésre került, az Ön beleegyezését keletkezteti a módosított Felhasználási Feltételekre és minden változásra vonatkozóan. Ebbol következoen Önnek el kell olvasnia a Felhasználási Feltételeket valahányszor hozzáférni kíván a weboldal-hoz, és mielott elkezdi használni a weboldal-t. Kinyomtathat egy példányt ezekbol a Felhasználási Feltételekbol, melyek referenciaként szolgálnak az Ön számára. Ön megérti és elfogadja, hogy a FOREXSTREET-nek jogában áll nem folytatni vagy megváltoztatni a weboldal bármikor, figyelmeztetés nélkül. Ön azt is megérti és elfogadja, hogy a FOREXSTREET megszakíthatja vagy korlátozhatja az Ön hozzáférését a weboldal-hoz bármely okból, figyelmeztetés nélkül.

2. ADATVÉDELMI POLITIKA

A FOREXSTREET elkötelezett az Ön személyes adatainak védelmében. Ez az "Adatvédelmi Politika" leírja, milyen módon gyujtük össze, tároljuk és használjuk fel az egyének információit, akik ezt a "weboldal"-t használják.

2.1 A FOREXSTREET Adatvédelmi Fogadalma

A FOREXSTREET megfelel azon jogi követelményeknek, melyek a december 13-án, a Spanyol Személyes Adatok Védelmérol Szóló Törvényben kerültek kikötésre ("Ley Orgánica de Protección de Datos Personales"). Az ezen Politikában használt "személyes adat" kifejezés olyan információra utal, mint az Ön neve, az e-mail címe vagy a levelezési címe, vagy bármely olyan adat, mely az Ön azonosítására alkalmas. Biztosítjuk, hogy a munkatársaink és a megbízásunkból eljárók törvényesen és helyesen jutnak hozzá, használják és fedik fel a személyes információkat.

2.2 A tájékoztatáshoz való jog

A Spanyol Személyes Adatok Védelmérol Szóló Törvénynek megfeleloen ("Ley Orgánica de Protección de Datos Personales"), a FOREXSTREET tájékoztatja Önt egy automatizált adatállomány létezésérol, melyért a FOREXSTREET kizárólagos felelosséget vállal. A vonatkozott állomány szabályszeruen nyilvántartásba vett a Spanyol Adatvédelmi Általános Adatbázis szerint.

A FOREXSTREET szintén tájékoztatja Önt, hogy a személyes adatok begyujtésének és feldolgozásának az a célja, hogy Önnek a weboldal kínálta szolgáltatásokat nyújtson, valamint termékekrol és szolgáltatásokról kereskedelmi információk kiküldése, melyek az Ön érdeklodésére számot tarthatnak.
A FOREXSTREET ezeket az adatokat addig tárolja, amíg az ésszeruen szükséges az említett célok eléréséhez, és egyetértésben bármely alkalmazható jogi vagy etikai követelménnyel.
A FOREXSTREET informálja Önt, hogy adatai egy Louisville-ben található szerveren kerülnek tárolásra, KY 40206 (USA), mely a MaximumASP, LLC tulajdonában van, és amely foganatosította a szükséges biztonsági óvintézkedéseket, hogy megelozze a balesetbol vagy törvénytelenségbol bekövetkezett adatrombolást, adatvesztést,-módosítást, az engedély nélküli nyilvánosságra hozatalt és/ vagy a hozzáférést a fent említett adatokhoz. Az adatának hozzánk való elküldésével Ön kifejezett beleegyezését adja az ezen nemzetközi adatátvitelhez.

2.3 Beleegyezés az információk használatához

Ezen Web Oldal használatával vagy más formában számunkra nyújtott információval Ön beleegyezik az ezen információ begyujtésébe és annak felhasználásába a FOREXSTREET által. Továbbá, Ön elkötelezi magát arra, hogy valós, teljes és pontos információt bocsát rendelkezésre és naprakészen tartja azt.

2.4 Kötelezo és opcionális információ

A szolgáltatásaink igénybe vételéhez a felhasználókat egy formanyomtatvány kitöltésére kérjük fel, mely bizonyos személyes információk nyújtását feltételezi a FOREXSTREET részére. A kifejezetten csillaggal (*) jelölt mezok kivételével a személyes adatokra vonatkozó válaszadás nem kötelezo. Ezen opcionális mezok esetén az információ nem rendelkezésre bocsátása nem jelent semminemu megvonást az általunk történo szolgáltatások- és információk nyújtásában. Azonban a kötelezo mezok kitöltésének a hiánya vagy helytelen személyes adatok rendelkezésre bocsátása meggátol bennünket abban, hogy a kívánt információkat vagy szolgáltatásokat nyújtsuk.

2.5 Hozzáférési jogok, rektifikáció, törlés, és kifogás

A FOREXSTREET értesíti Önt arról, hogy minden jellegu adatvédelemmel kapcsolatos feldolgozáshoz való jogáról (hozzáférés, javítás, törlés, stb) egy írásbeli kérvény formájában küldhet kérvényt a FOREXSTREET részére, a kapcsolati lap. segítségével.
A kérését azonnal és megfelelo módon kezeljük.

2.6 Biztonság és Titoktartás

A FOREXSTREET garantálja, hogy összhangban a Spanyol Személyes Adatok Védelmérol Szóló Törvény–ben meghatározott feltételekkel ("Ley Orgánica de Protección de Datos Personales") a személyes adatait a legszigorúbb titoktartással kezeli, valamint azt, hogy a szerver, melyen az adati tárolásra és kezelésre kerülnek foganatosította a szükséges ipari-szabvány biztonsági óvintézkedéseket, hogy megelozze a balesetbol származó vagy törvénytelenségbol fakadó adat-megsemmisítést, -elvesztést, -módosítást vagy az engedély nélküli feltárását, illetoleg a hozzáférést a fent említett adatokhoz.

2.7 Kereskedelmi kommunikáció elektronikus levél útján

A FOREXSTREET tájékoztatja Önt, hogy a kereskedelmi kommunikáció kiküldése, mely szolgáltatásokról vagy termékekrol szóló információkat tartalmaz, és Önt érdekelheti, csak azon felhasználók tekintetében engedélyezett, akik ehhez korábban beleegyezésüket adták. Az ilyen jellegu beleegyezést bármikor visszavonhatja, ha kérvényezi ezt a kapcsolati lap-on.

2.8 Cookie-k és kéretlen levelek

Ez a Web Oldal nem használ "cookies”-t személyes információ begyujtésére, mint a személy neve vagy az e-mail címe. A "cookie" egy kicsi szövegfile a számítógépe merevlemezére vagy böngészojére telepítve egy weboldal szervere által. A cookies ezen a weboldalon arra szolgálnak, hogy elrejtsenek bizonyos hirdetéseket azon felhasználók elol, akik ezt az opciót választották. A cookies arra is szolgálnak, hogy megvédjék a felhasználó személyazonosságát, amikor automatikus beléptetést tesznek lehetové a regisztrált felhasználók magánoldalára, de csak akkor, ha ezt kívánják.

Nem küldünk ”kéretlen levelet”. A spamming definíciója:kéretlen e-mailek kiküldése, általában kereskedelmi természetu, nagy számban és ismételt módon, olyan egyének számára, akikkel a feladónak korábban nem volt kapcsolata, vagy akik visszautasították az ilyen jellegu kommunikáció fogadását.

Ez a weboldal a Google AdWords remarketing szolgáltatásának segítségével hirdet egyéb külső weboldalakon (beleértve a Google-t is). Hirdetéseink megjelenhetnek a Google keresési találataként vagy a Google Display Network hálózatában szereplő weboldalakon. A külső kereskedő partnereink (így a Google is) cookie-kat használnak, hogy az FXStreet weboldal látogatói számára a korábbi látogatások alapján hirdetéseket generáljanak. A weboldalunkon folytatott adatgyűjtés az adatvédelmi szabályzatunknak és a Google adatvédelmi szabályzatának megfelelően történik. Felhasználóink preferenciákat adhatnak meg a Google Ad Preferences oldalon, így a Google csak a felhasználókat érdeklő hirdetéseket jeleníti meg, az őket nem érdeklőeket pedig cookie-beállítások segítségével kikapcsolhatják.

2.9 IP Címek

A FOREXSTREET az IP címeket logolja a Web Oldalon, vagy a számítógépe helyét az Interneten, rendszer adminisztrációs és problémamegoldási célokból. Nem használjuk az IP címek logjait a szessziói vagy a magatartása nyomon követésére ezen a Web Oldalon. Az IP címek általános forgalmi információk összeállítására szolgálnak. Nem próbáljuk meg beazonosítani az egyéni felhasználókat az IP címjeiken keresztül.

2.10 Linkek más weboldalakhoz

Ez az Adatvédelmi Politika csak erre a Web Oldalra vonatkozik, kizárva harmadik fél weboldalakat, mivel ajánlhatunk linkeket más weboldalakhoz, melyek véleményünk szerint érdekelhetik a látogatóinkat. Célunk biztosítani, hogy ezen weboldalak a legmagasabb színvonalat képviseljék. Habár, a World Wide Web természetébol fakadóan nem garantálhatjuk minden linkelt website színvonalát vagy nem lehetünk felelosek azok tartalmáért.

2.11 Az ezen politika frissítése

Amennyiben a FOREXSTREET módosítja ezt az Adatvédelmi Politikát, hogy az új jogi követelményekre szabja, azonnal postázzuk a változásokat ezen az oldalon, hogy Ön mindig értesült legyen arról, hogy milyen információkat gyujtünk, hogyan használjuk azokat, és milyen körülmények között tárjuk fel azokat.

3. JÓTÁLLÁSI ÉS FELELOSSÉG NYILATKOZAT

Abból következoen, hogy a Tartalom és a Tanács sok különbözo forrásból származik, és lehetnek az elektronikus terjesztésben rejlo veszélyek, késedelmek, mulasztások vagy pontatlanságok ebben a Tartalomban és a Tanácsban, valamint a Web Oldalon. A TARTALOM ÉS A TANÁCS, VALAMINT A WEB OLDAL "AHOGY VAN" KERÜLNEK SZOLGÁLTATÁSRA, MINDENNEMU JÓTÁLLÁS NÉLKÜL. A FOREXSTREET S.L. ÉS A VELE KAPCSOLATBAN ÁLLÓK, ÜGYNÖKÖK, ÉS LICENCADÓK NEM TUDNAK NYÚJTANI ÉS NEM NYÚJTANAK JÓTÁLLÁST A WEBOLDALON KERESZTÜL VAGY MAGÁN A WEBOLDALON EGY ADOTT CÉLRA ELÉRHETO TARTALOM ÉS TANÁCS PONTOSSÁGÉRT, A TELJESSÉGÉRT, AZ AKTUALIZÁLTSÁGÁÉRT, IDOSZERUSÉGÉÉRT, SÉRTÉSÉRT, CÍMÉRT, AZ ÉRTÉKESÍTHETOSÉGÉÉRT, VAGY A HASZNÁLHATÓSÁGÁÉRT, ÉS A FOREXSTREET S.L. EZÚTON ELHÁRÍT MINDEN ILYEN JELLEGU KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST. SEM A FOREXSTREET. S.L., SEM A VELE KAPCSOLATBAN ÁLLÓK, SEM AZ ÜGYNÖKEI, SEM A LICENCADÓK NEM LESZNEK FELELOSSEK ÖNNEK VAGY BÁRKI MÁSNAK BÁRMELY VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT, KIVÉVE AZ OLYAN HALÁLT VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉST, MELY KÖZVETLENÜL A WEB OLDAL HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZIK, TELJESEN VAGY RÉSZLEGESEN AZ ELLENORZÉSÉN KÍVÜL ESO GONDATLANSÁG VAGY ELORE NEM LÁTOTT ESEMÉNYEK MIATT A WEB OLDAL ÉS BÁRMELY TARTALMA ÉS TANÁCSA BESZERZÉSE, ÖSSZEÁLLÍTÁSA, INTERPRETÁLÁSA, RIPORTOLÁSA VAGY NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SORÁN. SEMMI ESETRE SEM LESZ A FOREXSTREET S.L., A VELE KAPCSOLATBAN ÁLLÓK, AZ ÜGYNÖKEI VAGY A LICENCADÓI FELELOSSEK ÖNNEK VAGY BÁRKI MÁSNAK AZ OLYAN ÖN ÁLTAL MEGHOZOTT DÖNTÉSÉRT VAGY MEGTETT INTÉZKEDÉSÉRT , MELYET AZ EZEN TARTALOMBAN VAGY TANÁCSBAN VAGY A WEB OLDALBAN BÍZVA HOZOTT VAGY TETT. A FOREXSTREET S.L. ÉS A VELE KAPCSOLATBAN ÁLLÓK, AZ ÜGYNÖKEI ÉS A LICENCADÓI NEM FELELOSSEK ÖNNEK VAGY BÁRKI MÁSNAK BÁRMELY KÁRÉRT (KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A KÖVETKEZMÉNYES, SPECIÁLIS, BALESETI, KÖZVETETT VAGY HASONLÓ KÁROKAT), A KÖZVETLEN KÁROKON KÍVÜL, MÉGHA AZ ILYEN KÁROK LEHETOSÉGÉROL TÁJÉKOZTATÁST IS ADTAK. MIVEL NÉHÁNY ÁLLAM VAGY JOGHATÓSÁG NEM ENGEDÉLYEZI A KÁRFELELOSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, VAGY BIZONYOS TÍPUSÚ JÓTÁLLÁS KIZÁRÁSÁT, RÉSZBEN VAGY EGÉSZBEN A FENTI KORLÁTOZÁS NEM ALKALMAZHATÓ ÖNRE NÉZVE.

4. LINKEK HARMADIK FELEK OLDALAIRA

Ez a Web Oldal hiperlinkeket tartalmaz olyan web oldalakhoz, melyek üzemeltetését más személyek végzik, nem a FOREXSTREET. Ezen hiperlinkek csak tájékoztatnak, és az Ön kényelmét szolgálják. Ön egyetért azzal, hogy nem tartja a FOREXSTREET-et felelosnek az ezen weboldalak tartalmáért vagy muködéséért. Az ezen Web Oldalon szereplo hiperlink egy másik weboldalra nem jelenti azt, hogy a FOREXSTREET jóváhagyta ezen weboldal tartalmát vagy az oldal muködtetojét, vagy annak muködését. Kizárólag Ön felelos annak meghatározásáért, hogy milyen mértékben kíván használni bármely tartalmat bármely más weboldalon, amelyhez errol a Web Oldalról linkelhet.
Ha vásárlást kíván végezni a Web Oldal valamely részérol vagy egy "co-branded” weboldalon, mely a FOREXSTREET-tol eltéro, másik személy által muködtetett ("Co-Branded Oldal"), a Co-Branded Oldal kereskedoje vagy a muködtetoje vagy egyéb személy, akitol vásárol kérheti bizonyos információk szolgáltatását, beleértve hitelkártya, betéti kártya, vagy más fizetési mechanizmus információját. Ön egyetért azzal, hogy nem tartja felelosnek a FOREXSTREET-et bármely felmerülo veszteségért vagy kárért, mely annak eredménye, hogy bármely üzletet folytatott bármely Co-Branded Oldallal vagy a Co-Branded Oldal kereskedojével vagy muködtetojével, vagy más személlyel, akitol vásárlást végzett. Ön egyetért azzal, hogy minden információ, melyet ezen vásárlások során megad, pontos, teljes és idoszeru. Ön belegyezik abba, hogy megfizet minden felmerült költséget, mely a hitelkártyája, a betéti kártyája vagy egyéb fizetési mechanizmus felhasználói által keletkezett, hatályban amikor azok a költségek felmerültek. Önnek meg kell fizetni minden alkalmazandó adót is, ha van ilyen, minden megtett vásárlásra vonatkozóan. Minden Co-Branded Oldal tartalmaz egy leírást az oldal adatvédelmi politikájáról, minden személyes azonosításra szolgáló információval, melyeket a vásárlás részeként fel kell fednie.

5. KIEGÉSZÍTO JOGI FELTÉTELEK

Az ezen Felhasználási Felételekre, az Ön jogaira és a kötelezettségeire, és minden az ezen Felhasználási Feltételek által feltételezett akcióra nézve a spanyolországi jog szabályai az irányadók, mintha ezen Felhasználási Feltételek egy szerzodés lenne, mely teljes mértékben Spanyolországban került létrehozásra és kivitelezésre. Az ezen Felhasználási Feltételeket nem szabályozza az Egyesült Nemzetek az Áruk Nemzetközi Kereskedelmi Adásvételi Szerzodésekre vonatkozó Egyezménye. Ha valamely intézkedés ebben a Felhasználási Feltételekben érvénytelen vagy érvényesíthetetlen az alkalmazandó jog szerint, a maradék intézkedések teljes jogerovel bírnak és hatályban maradnak, és az érvénytelen és alkalmazhatatlan intézkedés beváltott helyettesítésre kerül egy érvényes, alkalmazható intézkedéssel, mely a leheto leginkább megfelel az eredeti intézkedés szándékának.br />Minden itt kifejezetten át nem engedett jog fenntartva. Az ezen Felhasználási Feltételek a teljes és végleges megállapodás az ezen Web Oldalra és a Tartalmára nézve, és helyettesít minden korábbi vagy egyideju komunikációt a FOREXSTREET és Ön között a Web Oldallal, a Tartalmával vagy a Tanácsával kapcsolatosan.

2.4 Kötelezo és opcionális információ

A szolgáltatásaink igénybe vételéhez a felhasználókat egy formanyomtatvány kitöltésére kérjük fel, mely bizonyos személyes információk nyújtását feltételezi a FOREXSTREET részére. A kifejezetten csillaggal (*) jelölt mezok kivételével a személyes adatokra vonatkozó válaszadás nem kötelezo. Ezen opcionális mezok esetén az információ nem rendelkezésre bocsátása nem jelent semminemu megvonást az általunk történo szolgáltatások- és információk nyújtásában.